Ushauri wa Huduma za Kifedha

Ukurasa huu umebeba majibu ya maswali yaliyoulizwa mara kwa mara pamoja na miongozo ya Kifedha katika kumsaidia Mjasiriamali kupata na kutumia vema rasilimali fedha kwa ajili ya kuendeleza shughuli za ki-biashara.

hakuna taarifa!