DUKA LA VIFUNGASHIO

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Sabuni, Asali, Juisi, Matunda, Viungo
Mawasiliano: 
Simu: 0717 099997/0783 173777, S.L.P.166, Msamvu Stand - Morogoro.
Jina La wa Kuwasiliana: 
Hashim Asmat