HI-TECH EAST AFRICA LTD

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Watengenezaji na wasambazaji wa vifungashio mbalimbali
Mawasiliano: 
S.L.P 943, Dar Es Salaam 2860685 +255 (22) 2860683 / +255 (22) 2860684