KOZI YA USINDIKAJI WA KOROSHO.

Swahili
Malengo: 
Kuwezesha makundi ya wasindikaji wadogo na wa kati kuongeza kipato mashambani kwa kuwezesha na kuhamasisha utumiaji wa teknolojia sahihi kwenye usindikaji.
Moduli: 
Jina la moduli: 
Usindikaji wa Korosho
Maelezo ya Moduli: 
1.Uendeshaji na utunzaji wa mashine. 2.Hatua za ubanguaji korosho. 3.Hatua za ukaushaji/ukaangaji wa korosho. 4.Ufungashaji na uhifadhi wa bidhaa za korosho.
Mbinu: 
Mafunzo kwa njia ya vitendo.
Kundi Husika Linalolengwa: 
Watu na makundi yaliyo na nia ya kujihusisha na usindikaji wa zao la Korosho.
Ada Ya Programu: 
TZs150,000 kwa muhusika mmoja (ada,chakula na steshonari)
Muda wa Kozi: 
wiki moja