MAONESHO YA SIDO KITAIFA 2021

Swahili
Tarehe ya Tukio: 
21/9/2021 to 30/9/2021
Wigo: 
Ya Ndani
Mawasiliano: 
Meneja wa Mkoa, SIDO Kigoma S.L.P 507 Simu: +255 28 280 3282 / 0769 971 018 Barua Pepe: kigoma@sido.go.tz Tovuti: www.sido.go.tz
Eneo La Tukio: 
KASULU, KIGOMA