MASHINE YA KUCHARANGA/KUKATAKATA MAJANI(FORAGE CHOPPER)

Swahili

MAELEZO

Uendeshaji : Injini ya petroli HP 5.5

Uwezo : Kilo.150 kwa saa

Bei: TZS 1,750,000/=( tarehe 18.4.2018)

 

Inatengenezwa na Intermech Engineering Limited
                              Kihonda Industrial Estate
                             S.L.P. 1278
                              Morogoro
                             Simu namba; 0713485582/0713771182
                             Tovuti;www.intermech.ws

Inatangazwa na; SIDO MOROGORO
                           S.L.P..1022,
                           MOROGORO
                           Simu namba: 0785506188
                          Barua pepe;morogoro@sido.go.tz

Bidhaa: 
MASHINE YA KUCHARANGA/KUKATAKATA MAJANI(FORAGE CHOPPER)
Mkoa: 
Morogoro