MIFUKO SHOP

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Chupa za plastiki kwa ajili ya Juice na kufungasha vyakula
Mawasiliano: 
Simu: 0716 911327, S.L.P 166, Mtaa wa Nunge - Morogoro.
Jina La wa Kuwasiliana: 
Mr. Furaha Amon,