PAMOJA INDUSTRIES

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Watengenezaji na wasambazaji wa vifungashio mbalimbali
Mawasiliano: 
Wanapatikana Tabata, Dar Es Salaam S.L.P 70239, Simu: +255 (22) 2807122 0713-608541 www.opensanit.com