SIDO MOROGORO - INDUSTRIAL AREA

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Sabuni, Asali, Mvinyo, Mifuko ya unga Lishe, Lebo na Juisi
Mawasiliano: 
Simu: 0752 430923/0717 778235, S.L.P 1022, Kihonda - Morogoro
Jina La wa Kuwasiliana: 
SIDO MOROGORO