SIKU YA VIWANDA AFRIKA 2021

Swahili
Tarehe ya Tukio: 
05/12/2021 to 10/12/2021
Wigo: 
Ya Ndani
Mawasiliano: 
MAMLAKA YA MAENDELEO YA BIASHARA TANZANIA S.L.P 5402, Dar es Salaam,Tanzania Simu: +255 22 2850 238, Piga (Simu Bure) 0800110133 au 0800110134 Nukushi: Na: +255 222850239/539 Barua pepe: info@tantrade.go.tz Tovuti: www.tantrade.go.tz
Eneo La Tukio: 
VIWANJA VYA MWL. JULIUS K. NYERERE, BARABARA YA KILWA - DAR ES SALAAM