KOZI YA USINDIKAJI WA ASALI NA MASEGA YA NYUKI.

Swahili
Malengo: 
Kuwawezesha wahusika kuelewa na kuelezea kwa kina njia za ufugaji nyuki,uvunaji , usindikaji wa asali na masega ya nyuki. Lakini pia Kuhakikisha ubora wa bidhaa na kuelewa vitu gani vinahitajika katika kupata soko.
Moduli: 
Jina la moduli: 
Usindikaji wa asali na masega ya nyuki
Maelezo ya Moduli: 
1.Kanuni za ufugaji nyuki. 2.Uvunaji wa asali na usindikaji. 3.Uhakika wa ubora wa asali na masega ya nyuki. 4.HACCP katika sekta ya asali. 5.Bar codes
Kundi Husika Linalolengwa: 
Viwanda vidogo vinavyohusika na kilimo na usindikaji ikiwemo wasindikaji na wauza vyakula.
Ada Ya Programu: 
TZs 200,000 kwa muhusika mmoja (ada,chakula na steshonari)
Muda wa Kozi: 
wiki moja