MWONGOZO MUHIMU WA MASWALA YA KISHERIA KUHUSU KILIMO BIASHARA

Swahili

Mwongozo unazungumzia mambo yafuatayo:

 - Usajili wa biashara

- Kodi/Tozo na michango

- Viwango vya ubora

-Usajili wa maghala

-Usajili wa vyombo vya usafirishaji

- Maswala mengine ya kisheria kilimo

 

Kipengele: 
Brochures
Kifungu: 
Marketing Publication